Informatie

Informatie over FysioPraktijk Bas

Registers

Ik sta ingeschreven in het BIG-register onder nummer 89066466804 (*) en het CKR-register 301422 (**).

* BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Inschrijving in het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverlener. Ingeschreven staan in het BIG-register houdt mede in dat die persoon een door de overheid erkende opleiding heeft genoten.

** Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) is een register waarin fysiotherapeuten staan ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie zijn opgesteld. Een van de kwaliteitseisen is o.a. over een termijn van 5 jaar een verplicht aantal punten halen m.b.t. bijscholing.

Klachtenregeling

Hoewel FysioPraktijk Bas staat voor een correcte, professionele en respectvolle omgang, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de praktijk of over mij persoonlijk dan kunt u dit natuurlijk met mij bespreken. Indien wij er in een gesprek samen niet uitkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging voor fysiotherapie:

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.