Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

FysioPraktijk Bas heeft ook in 2018 contracten met alle zorgverzekeraars. Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, dus dit wordt enkel vergoed als u aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie. Het aantal behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd kunt zijn, verschilt per polis en per zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden of en voor hoeveel behandelingen u aanvullend verzekerd bent. Als u hierover twijfelt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

LET OP! U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen dat u heeft ondergaan. Heeft u meer behandelingen nodig gehad dan het aantal waarvoor u verzekerd bent, dan ontvangt u hiervoor een particuliere nota.

Chronisch

De overheid heeft een lijst samengesteld van klachten die vallen onder een chronische indicatie Fysiotherapie. Op deze lijst staan de aandoeningen vermeld die hieronder vallen, de duur waarvoor deze indicatie geldt en de persoon die hiervoor een verwijzing dient af te geven. Als u onder behandeling komt voor klachten die onder een chronische indicatie vallen dan zijn de eerste 20 behandelingen, mits u geen aanvullende verzekering voor Fysiotherapie hebt, voor uw eigen rekening. Als u aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie dan wordt het aantal behandelingen dat u voor dat jaar nog niet heeft gebruikt verrekend met deze eerste 20 behandelingen. De behandelingen Fysiotherapie die na de 20 behandelingen nog plaatsvinden, komen tot de duur waarop deze indicatie loopt voor rekening van de overheid. De lijst chronische indicatie Fysiotherapie 2016 kunt u inzien via:

https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/

Vergoeding Fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen vanuit de basisverzekering 18 behandelingen Fysiotherapie vergoed. Jongeren met klachten die vermeld staan op de lijst chronische indicatie Fysiotherapie (zie uitleg onder kopje ‘chronisch’) en voldoen aan de criteria hiervoor krijgen vanuit de overheid alle behandelingen vergoed binnen de termijn zoals deze op de lijst chronische indicatie Fysiotherapie staat vermeld.

Tarieven 2018 (indien geen aanvullende verzekering Fysiotherapie)

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor Fysiotherapie krijgt u eens per maand de particuliere nota thuis voor het aantal behandelingen dat u de afgelopen maand gehad heeft. Voor deze behandelingen gelden de volgende tarieven:

  • Screening + intake + onderzoek € 28,50
  • Fysiotherapie € 28,50
  • Manuele therapie € 36,50
  • Toeslag behandeling aan huis € 15,-
  • Niet nagekomen afspraak € 28,50
  • Verslaglegging kort aan derden (anders dan verwijzer of huisarts) € 30,-
  • Verslaglegging uitgebreid aan derden (anders dan verwijzer of huisarts) € 50,-

Kosten niet nagekomen afspraak

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak af te zeggen. Dit kunt u doen door te bellen of een voicemailbericht in te spreken op telefoonnummer 06 30 81 6221 of een mail te sturen naar info@fysiopraktijkbas.nl. Wanneer u de afspraak niet kunt nakomen en u heeft niet 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt de afspraak in rekening gebracht. Kosten van niet nagekomen afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.