Werkwijze

Werkwijze

Aanmelden

U kunt zowel mét als zonder verwijzing bij FysioPraktijk Bas terecht!

Wanneer u zich zonder verwijzing van uw huisarts of specialist meldt valt u automatisch onder de DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). In dat geval wordt er middels een korte screening bepaald of het noodzakelijk is dat u voorafgaand aan de behandeling langs uw huisarts gaat. Komen er geen bijzonderheden uit de screening naar voren dan kunt u zonder problemen behandeld worden.

Met uw goedkeuren wordt de huisarts op de hoogte gebracht van het feit dat u onder behandeling bent. Dit gebeurt ook tussentijds bij langere behandeltrajecten wanneer u enkele maanden onder behandeling bent en bij het beëindigen van het behandeltraject.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult vindt de intake en het lichamelijk onderzoek plaats. Vervolgens wordt de aard van uw klachten besproken evenals uw doel en de haalbaarheid hiervan. De haalbaarheid hangt o.a. samen met de aard van de klachten, de aanwezigheidsduur hiervan, overige lichamelijke factoren en eventuele herstel belemmerende of herstel bevorderende factoren.

Behandeltraject

Er wordt besproken wat de verwachte duur van het behandeltraject is. Ook komt ter sprake wat u als patiënt zelf kunt doen om de klachten te verminderen, bijvoorbeeld het uitvoeren van specifieke oefeningen, het naleven van bepaalde adviezen en/of het beperken van herstel belemmerende factoren.

Behandeling

We bespreken wat ik als therapeut tijdens de behandelingen kan doen om uw klachten te verhelpen of te verminderen. De behandeling zal naar de aard van de klachten plaatsvinden in de behandelkamer en/of de oefenzaal. U wordt niet zelfstandig in een oefenzaal aan het werk gezet maar u krijgt persoonlijke begeleiding. De oefeningen zijn over het algemeen een aanvulling op de behandeling, geen invulling.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.