Specialismen

Bij FysioPraktijk Bas kunt u terecht voor Fysiotherapie, Manuele therapie, Craniomandibulaire en Craniofaciale therapie.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is de behandelmethode die zich richt op de behandeling van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Hieronder vallen o.a. de gewrichten, de spieren en de banden. Vaak ervaren mensen pijn of stijfheid. De Fysiotherapeut is, zoals de beroepsgroep het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) het omschrijft, ‘specialist in bewegen’.
Lees meer over fysiotherapie…

Manuele therapie

Orthopedische Manuele Therapie (OMT)

De studie Manuele therapie is een deeltijdopleiding van 3 jaar die gevolgd kan worden na afronding van de studie Fysiotherapie. Manuele therapie is een specialisatie die verdieping geeft op het gebied van kennis m.b.t. complexere klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Vaak manifesteren deze klachten zich als pijn (bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn of rugpijn) of stijfheid. De manueel therapeut kijkt niet alleen naar de locatie van de klachten zelf, maar beoordeelt de gehele keten. De oorzaak van klachten hoeft zeker niet te liggen op de plaats waar klachten zich uiten. De wervelkolomklachten van nek tot lage rug behoren bij voorkeur tot het domein van de manueel therapeut. Naast verdieping in kennis heeft de manueel therapeut meer behandeltechnieken tot zijn beschikking, waardoor vaak een behandeltraject verkort kan worden.
Lees meer over manuele therapie…

Craniomandibulaire - en Craniofaciale Fysiotherapie

Craniomandibulaire en Craniofaciale therapie (Kaakfysiotherapie)

Craniomandibulaire – en Craniofaciale therapie zijn vormen van fysiotherapie die zich richten op klachten aan de nek, het hoofd, de kaak, het aangezicht en de halsregio.

Voorbeelden van klachten waarbij Craniomandibulaire / Craniofaciale therapie geschikt is:

  • (complexe) hoofdpijnklachten
  • nekklachten
  • kaakklachten / kaakpijn (CMD, tandenknarsen, klemmen, klikkende kaak of kaak ‘uit de kom’)
  • niet dentale (of verklaarbare) tand- of kiespijnen
  • slikklachten
  • aangezichtspijnen
  • nervus trigeminusklachten
  • (spier) spanning-gerelateerde tinnitus (oorsuizen)

Lees meer over Craniomandibulaire en Craniofaciale therapie…