Fysiotherapie

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut richt ik mij op de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit houdt in dat u, wanneer u bijvoorbeeld pijn of stijfheid ervaart bij het bewegen of beperkt wordt in het bewegen, uw klachten bij FysioPraktijk Bas kunt laten analyseren en beoordelen. Ik kan na een intakegesprek en een lichamelijk bewegingsonderzoek een goede inschatting maken van de klachten en of deze klachten fysiotherapeutisch te behandelen zijn.

Indien dit het geval is, zal ik samen met u een behandelplan opstellen. Er zal lokaal (in het gebied waar u klachten ervaart) gekeken worden of bepaalde factoren het opvolgen van adviezen of het uitvoeren van oefeningen kunnen belemmeren. Dit kan bijvoorbeeld een sterk verhoogde spierspanning zijn, die dan eerst behandeld wordt om vervolgens met adviezen en oefeningen het behandeltraject te vervolgen.

Wanneer er sprake is van complexere klachten, die door een gespecialiseerd fysiotherapeut beoordeeld en behandeld dienen te worden, kan ik u als manueel therapeut verder helpen.
Het kan echter ook zo zijn dat u klachten heeft die niet door mij behandeld kunnen worden; in dat geval zal ik u adviseren om nader onderzoek te laten doen en verwijs ik u terug naar de huisarts.

Neem contact op met FysioPraktijk Bas >>

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.